Studiebesök i Närpes på”andra sidan vattnet”.

På inbjudan av Närpes kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Finland och dess näringslivsbolag Dynamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster besökte näringslivsenheten vårt grannland för att gemensamt hitta utvecklings möjligheter och framtida projekt där vi kan jobba tillsammans.

Det blev 2 fullspäckade dagar med intressanta företagsbesök och diskussioner om innovation, entreprenörskap och landsbygdsutveckling. Närpes kommun är en svensktalande bygd, här värnar man om det svenska språket och känner en stark samhörighet med Sverige.  Det är en jordbruksbygd, den bördiga marken producerar bla a 60 % av de tomater som säljs i Finland. Tomaten är en symbol för kommunen och nu jobbas det för att förstärka detta varumärke, bland annat genom projektet ”det röda guldet”.


Närpes har liksom Sollefteå många små företag. Flera av företagen är familjeföretag och har en lång historia bakåt i tiden, ursprunget är ofta ett behov av tjänster/teknik som är kopplad till basnäringen jordbruk.  Under början av 2000-talet var det brist på arbetskraft, då jobbade kommunen strategiskt med integrering. Idag är 7,4 % av befolkningen utlandsfödda och vart tredje barn som föds har utländskt påbrå.

Företagsbesök hos Smiths Garden och Bothnia grönsaker

Vi besökte tre företag: Smiths Garden ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster växthusföretag som odlar tomater och gurka; här produceras årligen 700 000 kilo tomater, 20 ton i veckan i 11000 kvadratmeter växthus varav 9300 är belysta vintertid , Bothnia Grönsakerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som packar och distribuerar grönsaker,samt NTM Närpes Trä och metall, ett familjeföretag som idag säljer över stora delar av Europa men har sin huvudmarknad i Sverige. Basproduktionen är transport-utrustning inom renhållningsbranschen, släpvagnar och lastbilspåbyggnader .


Ett besök på Yrkesakademin gav nya erfarenheter och kunskap om hur man driver utbildning i Närpes.  YA är ett centrum för yrkesutbildning som drivs av region Österbotten. Här bedrivs utbildningar i samarbete med regionens näring och arbetsliv.


Närpes kommun är vid första intrycket kompletta motsatsen till Sollefteå. Här är landskapet helt annorlunda, slätt och öppet, 750 km strandlinje, gårdar och lantbruk dominerar landskapsbilden. Du hittar inga storskogar, berg eller mäktiga älvar.


Ändå upptäckte vi tämligen snabbt efter samtal med företag, Närpesbor och framför allt vår värd Håkan Westermark att våra kommuner har många beröringspunkter.  Det svenska språket, landsbygdens framtida överlevnad och utveckling, integrering av utländsk arbetskraft, innovation och tillväxt av unga entreprenörer, matens betydelse för besöksnäringen,utveckling av förnyelsebar energiförsörjning, centralisering av service inom vårdsektorn, lastbil och åkeri branschen  mm.


Nu ska vi smälta de intryck vi fått med oss och hitta vägar till framtida samarbete!

Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice