Näringslivsträff på Hallstaberget

15-16/11 samlades länets näringslivsenheter på Hallstaberget i Sollefteå för att utbyta tankar och idéer. Sollefteå kommuns näringslivsavdelning var värd för träffen med temat ”Värdplats Västernorrland” - inspiration och samverkan i vårt län.

  

För att få energi och inspiration var Simon Jaktlund från Östersund inbjuden. Simon driver Surfbukten på Frösön och höll en mycket uppskattad föreläsning.

 

 

Samtliga kommuner fick berätta om ett case på årets tema. Det handlar om hur vi använder värdskap för att öka attraktion, besök, etableringar och inflyttning.

 

– Genom workshops och diskussioner skapas bra förutsättningar för ökat nytänkande och samverkan. Vi är mycket nöjd med dagarna, säger Thomas Östlund tf Näringslivschef.

 

Träffar som dessa genomförs varje år i länet. I år var det alltså Sollefteå kommuns tur att vara värd.

Publicerad: 2018-12-10

Skribent:

Medborgarservice