Företagsfrukost i Junsele

 

Välkommen till Företagsfrukost i Junsele
Hotell Corner, måndagen den 23 okt. kl. 8.30
Öppen för alla företagare!

 

En möjlighet för dig som företagare att utbyta tankar och idéer med andra företagare och samtidigt få veta vad som händer i vår fantastiska kommun.

8.00 Frukosten står framdukad
8.30 Kerstin Brandelius, Utvecklingsstrateg, projekt – finansiering. Vilken hjälp kan företagen få? 
8.45. Susanne Vinderå, Coompanion informerar om generationsskifte och medarbetarägarbyte tillsammans med Lena Schmidt, projektledare för mikrofondprojektet. 
9.15 Mikael Näsström, Näringslivschef - Vad är på gång? 
9.30 Frågor och diskussion

 

Publicerad: 2017-10-13

Skribent:

Medborgarservice