Satsning på förnybar energi ger möjligheter för Sollefteå

Hans Pahlin och Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” om Sollefteå kommuns möjligheter när vi ställer om till 100 procent förnybar elproduktion senast år 2040.

Hans Pahlin och Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” om Sollefteå kommuns möjligheter när vi ställer om till 100 procent förnybar elproduktion senast år 2040.

 

Omställningen till 100 procent förnybar elproduktion år 2040 ger stora möjligheter för Sollefteå kommun. Det var temat för en frukostföreläsning på Reveljen av Hans Pahlin och Erik Löfgren från projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.


Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska ha ställt om helt till förnybar elproduktion till år 2040 under parollen ”100 procent förnybart”.


Redan idag är Sollefteå en av Sveriges största producenter av förnybar energi genom vattenkraft och vindkraft och Sollefteå är av tradition en ”kraftfull kommun” i ordets rätta bemärkelse.


Sedan drygt ett år tillbaka är Sollefteå kommun huvudman för projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” tillsammans med Energimyndigheten.


Vid frukostföreläsningen på Reveljen Lärcenter i Sollefteå medverkade Hans Pahlin och Erik Löfgren från det projektet och delade med sig av projektets förslag på hur Sollefteå i framtiden kan bli ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav för fossilfri och förnyelsebar elproduktion.


  • Med satsning på elintensiv industri som till exempel datacenters kan vi få avsättning för producerad förnyelsebar el på plats i Sollefteå och här finns förutsättningarna för att vara ledande inom forskning och utveckling inom energiområdet, säger Hans Pahlin och Erik Löfgren.
 




Publicerad: 2018-10-18

Skribent:

Medborgarservice