Utbildning & barnomsorg

utbildning barnomsorgUtbildning och barnomsorg

Barn är det bästa vi har och därför är det viktigt att vi kan erbjuda en god barnomsorg. På förskolan läggs grunden för barnens livslånga lärande. I skolan är det viktigt att varje elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten ska präglas av hög kvalité, glädje och lärande.


Förskola


På förskolan läggs grunden för allt lärande. Vi vill att ditt barn ska mötas av en förskola som är rolig, trygg och lärorik. I kommunens förskolor möts ditt barn av pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ditt barn får utvecklas efter sina förutsättningar och detta sker i samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar. Du kan ansöka om plats på förskola/dagbarnvårdare i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på kommunens medborgarservice i Sollefteå (kommunhuset) eller på våra medborgarkontor i Ramsele, Junsele och Näsåker.

 För mer information om kommunens förskolor se: länk

Grundskola


Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhällslivet. Det ska vara roligt att lära och målet är att varje elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar. I Sollefteå kommun arbetar vi målinriktat för att ge varje barn de verktyg de behöver för att söka kunskap i livet.

 För mer information om våra skolor se: länk

Fritidshem


På våra fritidshem händer det alltid spännande saker på den skolfria delen av dagen och när det är lov. Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

 För mer information se: fritidshemFriskolor och enskilda verksamheter


Edsele Friskola (F-6): https://www.edselefriskola.se

Personalkooperativet Natt som Dag (Skedom Sollefteå): se: länk

I Ur och Skur, Kulla Förskola (Österforse) Föräldrakooperativ: http://osterforse.se/kulla.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smultronställets Förskola (Junsele) Föräldrakooperativ:

se: länk

Sollefteå Gymnasium


Teoretiskt, praktiskt eller idrotts-inriktat i en härlig mix. Vad passar dig? Vårt Gymnasium består av fyra verksamhetsställen. Gudlav Bilder finner du på Söderleden 9 i Sollefteå förutom transportinrikt-ningen på Fordons- och transportprogrammet som bedriver sin verksamhet på Nipanområdet. Skidgymnasiet bedriver sin verksamhet i Hågesta 3 på Hågestaområdet. Naturbruksprogrammet med inriktningen Skog erbjuder vi på Skedom som du hittar på Skedom 111 i Sollefteå. Hågestaskolan ligger på hågestaområdet i en ombyggd militärkasern och här studerar omkring 350 elever, i huvudsak teoretiska ämnen förutom hotell- och turistprogrammet och handelsprogrammet som bedrivs på Gudlav Bilder. På Sollefteå Gymnasium studerar cirka 650 elever på 11 olika program och många fler inriktningar. Sollefteå Gymnasium är en mångsidig och flexibel gymnasieskola med stor känsla för kultur, idrott, utlandsprojekt och valmöjligheter.

 För mer information se:länkReveljen & SFI (Svenska För Invandrare)


Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Här har vi samlat all form av vuxenutbildning för att underlätta för dig som vill studera. Reveljen finner du i tre ockrafärgade byggnader på Nipanområdet, Sollefteå. Här finns allt för att du ska lyckas med dina studier, till exempel grupprum, videokonferens, cafeteria och möjlighet att skriva tenta. På Reveljen kan du studera allt från engelska på grundläggande nivå, eller på gymnasial nivå till en distanskurs i juridisk översikts kurs mot universitetet i Luleå. Som om inte det vore nog så erbjuder de även utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

För mer information se:länk


Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice