Inflyttarservice

Sollefteå

 

Det är mycket som ska falla på plats när ett företag, eller en verksamhet ska etablera sig på en ny ort eller nyanställa från någon annan del av landet. För en arbetsgivare kan processen med att lösa alla praktiska detaljer för nyinflyttade medarbetare vara tidskrävande och riskerar att ta fokus från kärnverksamheten.

 

Därför erbjuder vi i Sollefteå ett rekryteringsstöd till arbetsgivare i form av ”inflyttarsservice”, en kostnadsfri service till våra företag.

 

Vi hjälper personen som ni vill/ska anställa att komma över trösklarna för att kunna tacka ja och flytta till Sollefteå. Det kan röra frågor som exempelvis boende, skola, fritidsaktiviteter och barnomsorg.

 

Vi är även ett stöd när det exempelvis handlar om att hitta sysselsättning till medflyttande och självklart kan vi arrangera besök på den nya orten så att medarbetaren/medflyttaren får känna in miljön, människorna och den nya tillvaron i Sollefteå.

 

 Vi kan också vara ett stöd vid större rekryteringsaktiviteter.


Om vi inte kan besvara dina frågor direkt, så försöker vi ta reda på svaren för att sedan återkomma och lotsa dig till rätt person.

Publicerad: 2018-12-20

Helena Eriksson, inflyttarservice

Helena Eriksson, inflyttarservice, fotograf: Mattias Forssell

Medborgarservice