Försvarsetablering i Sollefteå kommun och Västernorrland

Sollefteå är platsen där tradition möter framtid. Här finns militär infrastruktur av högsta klass som står redo att tas i bruk. Här finns en kommunal organisation och medborgare som är redo att stötta och göra en återetablering av försvarsverksamhet i Sollefteå så enkel och smidig som möjligt.

Förutsättningar för ett modernt försvar

I Sollefteå kombineras en 150-årig tradition som regementstad med goda förutsättningar för att etablera en modern verksamhet. Här finns alla möjligheter för en snabb och effektiv etablering av Försvarsmaktens verksamhet.


Sollefteå kommun och Sollefteåborna kommer att göra sitt yttersta för att förenkla en etablering. Sollefteå kommun har också goda erfarenheter av att
jobba nära aktörer vid stora etableringar i frågor som rör t.ex. mark, detaljplanering m.m. I kommunen finns också aktiva och engagerade militära kamratföreningar.


Platsen Sollefteå

Försvarsberedningen pekar i sin rapport från december 2017 på de strategiskt viktiga västliga förbindelserna i händelse av kris eller krig i vårt närområde.


Detta från bl.a. hamnen i norska Trondheim in i geografiskt viktiga Jämtlands län, tiotalet mil från Sollefteå.


Sollefteå ligger därmed strategiskt beläget mitt i Sverige. Centralt i mellannorrland med närhet till större städer såsom Östersund, Umeå och Sundsvall. Inom 200 km radie finns även Åre, Lycksele, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Hudiksvall.


Läs mer i den här broschyren.PDF


Se vad Sollefteå kommun kan erbjuda

 

Natur och klimat
Sollefteå är en stor kommun med ett varierat landskap från unika älvdalar till skogslandskap. Sollefteå har ett subarktiskt klimat med kalla vintrar och milda somrar.


Något som ger goda möjligheter att designa stora militära och totalförsvarsövningar under olika klimatförhållanden.


Rekrytering

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste åren tagit fram en framgångsrik metod där ekonomiska incitament kombineras med ett gott värdskap. Genom denna metod har Sollefteå kommun varit framgångsrika med att rekrytera ett stort antal personer med speciallistkunskaper i bristyrken.


De tidigare förbanden i Sollefteå garnison - Västernorrlands regemente och försvarsområde (I 21/Fo 22), Ångermanlandsbrigaden (NB 21) och Norrlands trängkår (T 3) - hade en mycket god rekrytering under hela 1990-talet.

Sollefteå kommun ser fram emot ett gemensamt samarbete i rekryteringsfrågor, från alltifrån medverkan i rekryteringsaktiviteter till stöd i att hitta tjänster för
medflyttare.


Översikt över Sollefteå

Här nedan kan du se lite mer om några av de anläggningar som finns i Sollefteå. Här har vi pekat ut såväl exempel på friluftsområden Hallstaberget, Västra skogen och Hågesta ön.


Plats där nya bostäder planeras.


Men också mer information av ett axplock av den infrastruktur och övningsområden som finns i Sollefteå. Se dig omkring och klicka på helkoptern för mer information.


Västernorrlands Regemente

 

Tillsammans med Härnösands kommun erbjuder vi Försvarsmakten unika möjligheter att öva på i såväl berg och skog i Sollefteå och kust och hav i Härnösand.

 

Läs mer om vårt gemensamma erbjudande med Härnösand här.PDF

 

Ådalen - ett nav i totalförsvaret


Tillsammans med Kramfors kommun kan vi erbjuda ett strategiskt och kostnadseffektivt nav för totalförsvaret i Mellannorrland. Här finns möjligheter att skapa ett slagfärdigt totalförsvarskoncept på korttid.


Läs mer om vårt gemensamma erbjudande med Kramfors härPDF.

 

Publicerad: 2019-11-14

Medborgarservice