Upphandling och inköp

Alla varor, tjänster och entreprenader som kommunen köper ska inhandlas genom en upphandling. Varje år upphandlar kommunen för flera hundra miljoner kronor. När det rör sig om så mycket pengar är det extra viktigt att upphandlingarna sker korrekt och ansvarsfullt.

För att gynna konkurrens ska upphandlingarna vara transparanta och affärsmässiga. På kommunen är det upphandlingseneheten som ser till att upphandlingarna genomförs på ett riktigt sätt.


När en specifik förvaltning bestämmer sig för att göra en upphandling är det förvaltningen och inte upphandlingsenheten som har ansvaret. Oftast är upphandlingsenheten med som projektledare eller rådgivare, även vid sådana upphandlingar.


Regler och policy för upphandling

Oavsett vem som ansvarar för upphandlingen ska Lagen om offentlig upphandling (LOU) alltid följas. Utöver Lagen om offentlig upphandling, så har Sollefteå kommun en Upphandlingspolicy och ett upphandlingsreglemente. Det är kommunstyrelsen som har beslutat om dem för att minska kostnader och att alla upphandlingar ska ske på ett professionellt och riktigt sätt.

Publicerad: 2017-04-10

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice