Tillgänglighet

Byggnation av ramp till affärslokal längs gågatan

Sollefteå kommun strävar efter att alla medborgare skall kunna ta del av och nyttja offentliga lokaler. En del i detta är att alla entréer är tillgängliga.

En ramp på gatumark/allmän platsmark bör utföras i underhållsfria, hållbara material som kan åldras vackert. Materialen skall stämma överens och smälta in i stadsbilden. Handledare/räcken skall utföras med vertikala ståndare och grundkravet är ett utförande i svart smide. Beroende på bl.a. fasadmaterial kan andra material bli aktuella.

 

Här kan du få mer information och råd gällande ramper:

Ramper - råd och informationPDF

Du kan också kontakta:


Henrik Lindahl 0620682000 henrik.lindahl@solleftea.se

Nils Modin 0620682000 nils.modin@solleftea.se

 

Bild på ramp

Publicerad: 2019-02-08

Medborgarservice