Om näringslivsenheten

Näringslivsenheten har som mål att finnas till för kommunens näringsliv, medborgare och politiker för att vi tillsammans ska skapa en kommun där alla får chans att utvecklas.

Vi arbetar aktivt med att marknadsföra kommunen för att få fler företag att se möjligheterna och fördelarna med att bedriva verksamhet i Sollefteå kommun.

På näringslivsavdelningen finns personer med stor kunskap inom olika brancher. Det samlade närverket är stort och ingen fråga är för liten för att inte tas på allvar.


Vi finns till för att stötta dig som företagare i dina kontakter med andra myndigheter och organisationer.


Behöver du ett bollplank så är du välkommen att kontakta oss. Behöver du investera, utveckla eller tänka i nya banor är vi rätt personer att börja hos.

Självklart vill vi att alla som har idéer och tankar kring näringslivsfrågor hör av sig till oss.

Publicerad: 2018-10-05

Medborgarservice