Företag, stöd & rådgivning

Ett möte mellan fyra kostymklädda personer.

Sollefteå har drygt 1 500 företag. Om du vill driva eller utveckla företag i Sollefteå finns det goda förutsättningar i Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun tillhör, ur regionalpolitisk synpunkt, ett så kallat stödområde. Detta innebär att olika former av regionalpolitiska stöd kan beviljas företag som etablerar sig eller utökar sin verksamhet i kommunen.


Vad kan Näringslivsenheten göra för dig?

Genom oss får du en kanal som kan hjälpa dig med alla nödvändiga kontakter i ditt företagande.


Vår verksamhet riktar sig till såväl befintliga som nyetablerade företag och till dig som funderar på att starta eget eller redan är i startskedet.


Vi erbjuder bland annat utbildningsinsatser, nätverksbyggande genom att stödja och medverka till företagsnätverk, inflyttarservice, starta eget-aktiviteter samt seminarier inom olika ämnesområden.


Här hittar du information som kan vara till nytta för dig som företagare. Saknar du något eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Publicerad: 2019-11-06

Medborgarservice