Företagsklimat 2019

Som företagare och entreprenör är du oerhört viktig för vår kommuns utveckling och tillväxt. Företagen och näringslivet är med och skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd.

För att stärka företagsklimatet gör Sollefteå kommun den största satsningen på många år. Många av satsningarna sker tillsammans och dialog med Näringslivet. Här kan du ta del av några av punkterna i företagsklimatpaketet.

 

 

 

Företagen ska prioriteras

Verksamhetsplanen är tillsammans med budgeten kommunens viktigaste dokument. För första gången står det uttryckligen i verksamhetsplanen som alla verksamheter ska förhålla sig till att företag och näringslivet i Sollefteå kommun ska ha mycket hög prioritet och att ärenden ska hanteras skyndsamt.

 

”Företag ska ha mycket hög prioritet hos kommunen och ärenden ska hanteras skyndsamt”, kommunens verksamhetsplan, inriktningsmål 3.3.

 

Du som företagare ska kunna känna dig trygg i att du får snabb hantering och stöd i dina frågor och ärenden.

 

Satsning på näringslivsutveckling på landsbygden

I budgeten för 2019 har kommunfullmäktige avsatt en miljon kronor extra för näringslivsutveckling på landsbygden.

 

Förstärkning av arbetet med företagsklimatet

Under 2018 - 2020 har näringslivskontoret fått en förstärkning från Tillväxtverket. Vilket gjort det möjligt att anställa ytterligare en näringslivsutvecklare med det specifika uppdraget att stärka dialogen med företagen i kommun.

 

En väg in

Vill du bygga nytt, bygga om eller har ett projekt där flera kommunala instanser är involverade? För dig har vi skapat EN väg in. Du berättar för oss om dina idéer och planer som du vill förverkliga. Vi sätter ihop ett team av handläggare med den expertis som behövs för att hjälpa dig fram till målet. Det ska vara lätt att vara företagare i Sollefteå kommun.

 

Stora etableringar

Att locka till sig stora etableringar är ett maratonlopp. Under många år har Sollefteå kommun saknat ett strategiskt och långsiktig metod för att arbeta med att locka stora etableringar till kommunen. Det har ändrats. Kommunen har utvecklat en ny metod för att locka investeringar, en metod som använts för att locka investeringar till Hamre och försvarsetableringar.

 

Företagsbesök och ”Boka Johan”

Förra året genomfördes ett 80-tal företagsbesök och i år är ambitionen att genomföra ett 100-tal företagsbesök runt om i kommunen. Nu går det också att boka in företagsbesök av kommunstyrelsens ordförande direkt på www.solleftea.se/bokajohanlänk till annan webbplats

 

Serviceutbildning för handläggare

Under 2019 genomförs en utbildning för handläggare i Sollefteå kommun som har kontakter med näringslivet. Utbildningen ska skapa en större förståelse för företagandets villkor och säkerställa ett bra och rättssäkert bemötande från samtliga handläggare.

 

E-tjänster

Vi vet att du som företagare vill och är i behov av att dina kontakter med kommunen är snabba och att ditt ärende hanteras snabbt. Vi vet också att du inte alltid har möjlighet att ägna dig åt administration under kontorstid. Därför jobbar vi hårt med att utveckla E-tjänster som du kan använda dygnet runt under årets alla dagar. Redan idag finns ett antal färdiga E-tjänster som riktar sig till näringslivet och fler kommer det att bli.

 

#DrivkraftSollefteå

Tillsammans med näringslivet startade Sollefteå kommun samarbetet #DrivkraftSollefteå med syfte att med gemensamma insatser öka tillväxten och stärka utvecklingen i vår kommun. Arbetet med #DrivkraftSollefteå kommer att fortsätta.

 

Under januari och februari kommer ett antal företagsträffar genomföras i Edsele, Junsele och Undrom med fokus på tillväxt och utvecklingsfrågor.

 

Utvecklingsprogram med Svenskt Näringsliv

Under 2019 kommer ledande politiker, kommunchef samt näringslivschef att genomgå Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmets mål är att hjälpa högt uppsatta politiker och tjänstemän att utveckla verktyg för att stärka näringslivsklimatet.

 

Information

Nästan varje månad publiceras två helsidor med information i Sollefteåbladet riktat till kommunens företagare. Sidorna innehåller såväl allmäninformation men också kalendrar och annat matnyttigt. Som företagare ska det vara lätt att hålla sig uppdaterad.

 

Ökad tillgänglighet

Som företagare ska du inte behöva komma ihåg eller behöva leta efter rätt tjänsteperson i kommunen. Det enda du behöver göra är att ringa in med ditt ärende till 0620-68 20 00 eller skicka e-post till kommun@solleftea.se – vi ska ta det därifrån. Vi ser till att din fråga kommer till rätt handläggare och att du får återkoppling så snart som möjligt.

Publicerad: 2019-02-19

Medborgarservice