#DrivkraftSollefteå - samarbetet som utvecklar hela kommunen

De senaste åren har Sollefteå kommun tillsammans med näringslivsorganisationerna bedrivit ett arbete för att stärka företagsklimatet i Sollefteå kommun.

Bland annat har kommunen och näringslivsorganisationerna fokuserat på en del punktinsatser för att förenkla företagandet i Sollefteå kommun, t.ex. finansiering.


Det har även skapats gemensamma mötesplatser där representanter från kommun, förening- och näringsliv möts för att prata om de större utvecklingsfrågorna. Mötesplatsen #DrivkraftSollefteå har blivit en succé. Det började i Näsåker 2018 och 2019 arrangerades mötet i Ramsele.


Nu tas nästa steg med #DrivkraftSollefteå 2.0. Vi växlar upp arbetet och har satt ett fokus på ett nytt tankesätt. Ett tankesätt som vi vill förmedla till alla medborgare i Sollefteå kommun.

 

Under våren och sommaren 2020 kommer mer material och information om arbetet med #DrivkraftSollefteå 2.0 att förmedlas ut.

 

Under vintern 2020 genomförs också välbesökta DrivkraftSollefteå On Tour. Här genomför Näringslivsrådet, politiker och personal från näringslivsenheten olika möten i kommunen. Helgum 22/1, Resele12/2 och Junsele 25/2 står som värdar för dessa möten. Denna gång är det presentation av #DrivkraftsSollefteå 2.0 som är fokus.


Starkare Företagsklimat

#DrivkraftSollefteå ingår i Sollefteå kommuns arbete med att stärka företagsklimatet. För detta projekt har kommunen sökt och beviljats statliga medel under tre år.

Publicerad: 2020-02-15

Medborgarservice