Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsträning och sysselsättning för personer som står långt från arbete i syfte att komma närmre öppna arbetsmarknaden och till egen försörjning.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Individ- och familjeomsorg, Komvux och andra aktörer verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Sollefteå kommuns invånare. För att lyckas med detta använder vi oss av egna verksamheter både inom våra lokaler uppe på Nipan, i kommunens samtliga arbetsplatser samt hos våra privata företag och idiella föreningar.

 

I kombination med coachande samtal och meningsfull sysselsättning där individen sätts i fokus arbetar vi systematiskt med att bistå våra deltagare med att nå sina mål.

 

Du hittar oss på Nipanområdet mitt emot Erikshjälpen.

Publicerad: 2018-04-20

Medborgarservice