Företagsfrukost 7 sep

Välkommen till företagsfrukost. Kaffe och macka står serverad från kl 07.30. Mellan kl 08 och 09 kör vi information i aktuella ämnen som rör företagande på olika sätt.