Skatepark/pumptrackbana

Det pågår ett arbete med att bygga en skate/pumptrackbana i centrala Sollefteå. Platsen som utsetts är vid Lillskänketsparkering i centrala Sollefteå.

Frilutsfrämjandet har skickat in en ansökan om att bygga en pumptrackbana till Allmänna Arvsfonden. Totalt beräknas projektet kosta uppemot 5 miljoner kronor och Sollefteå kommun har beslutat att medfinansiera projektet med 1,3 miljoner kronor.

Svar från Allmänna Arvsfonden väntas till hösten 2022.