#HandlingskraftSollefteå: Tillsammans utvecklar vi centrum

Centrum i en stad fyller en viktig funktion inte bara för handeln utan för platsens attraktivitet. Centrum är skyltfönstret och bland det första som en besökare möter på plats. En levande citymiljö förstärker därav bilden av en attraktiv och dynamisk plats.

De senaste åren har stadskärnor runt om i Sverige förändrats. E-handelns framväxt, externhandelns tillväxt och den globala pandemin har snabbat på förändringen.

Hur Sollefteå centrum ska utvecklas är en fråga som engagerar många. För att kanalisera engagemanget har Sollefteå kommun och Handel Sollefteå kommit överens att tillsammans med andra (tex fastighetsägare) att utarbeta en långsitkig plan för ett attraktivt centrum 2030. Tanken med arbetet är inte bara att utveckla en vision utan också att löpande göra förbättringar enligt en långsiktig och fasställd plan.

Du kommer att kunna följa arbetet på denna sida.

Åtgärder redan 2021

Redan 2021 planerar kommunen att genomföra en rad åtgärder för att göra citymiljön attraktivare. Några förslag och idéer på utsmyckning ser du till höger och på nästa sida. Men vi vill gärna ha fler idéer och tankar. Skicka in dina åsikter och förslag senast den 5 april till info@solleftea.se

Handla lokalt

Vi har samlat några av skälen för att just du bör handla lokalt.

Handla säkert

Den rådande pandemin och medföljande restriktioner har påverkat många företag. Men det finns sätt att handla lokalt och säkert.

Företagsklimat

Många företag drabbas hårt av pandemin. För att mildra effekterna för näringslivet har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket.

Centrumutveckling 2030

Här kan du läsa lite mer om processen och vägen framåt för Centrumutveckling 2030.