Informationsmaterial

Här hittar du mer information om fördelarna med att etablera ett regemente i Sollefteå kommun och Västernorrland.

Tillsammans med övriga kommuner i Västernorrland arbetade Sollefteå kommun för att berätta om förutsättningarna för en försvarsetablering i Västernorrlands län. Tillsammans med såväl Kramfors och Härnösnads kommun arbetades en del material fram, bland annat en försvarstidning. Materialet kan du ladda ner och läsa här nedan.

Filmer

Sollefteålänk till annan webbplats

Den första filmen som producerades för en etablering i Sollefteå kommun.

Totalförsvaret länk till annan webbplats

Tillsammans med Kramfors kommun producerades denna film om Ådalen som ett nav för Totalförsvaret.

Försvarsetableringlänk till annan webbplats

En detaljeradbeskrivning över vad Sollefteå kommun kan erbjuda vid en etablering.