Arena Höga Kusten Inland

Besöksnäringen har utvecklats positivt och är en viktig del i Sollefteå kommuns näringsliv. För att ytterligare stärka en långsiktig och hållbar tillväxt har kommunen sökt och fått beviljat ett tre årigt EU-projekt.

Projekt Arena Höga kusten Inland

Projektet ska vara en katalysator för att stärka och utveckla besöksnäringen i Junsele/Västraområdet och därmed ge positiva effekter och synergier på andra områden och branscher.

Syftet med projektet:

  • Att stärka små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft genom att ge tydliga förutsättningar och verktyg.
  • Projektet ska skapa en innovationsarena där företagen genom samarbete kan utveckla nya produkter och tjänster samt bygga en attraktiv plats med ett gott värdskap mot en nationell och internationell arena.
  • Innovation och digitalisering, nätverksbyggande och affärsutveckling är projektets verktyg vilket stärker hela Höga Kusten-destinationen och binder ihop kust och inland.
  • Projektet ska gå hand i hand med destinationsbolaget Höga Kustens arbete med att utveckla attraktionskraft i internationell klass.

Effekter projektet skall uppnå på lång sikt:

  • En tydlig ökning av antalet besöksanledningar, besökare, gästnätter och ett starkare varumärke för hela Höga Kusten-området som bidrar till en generell utveckling av besöksnäringen inom destinationen.
  • Fler företag har startats, både som en direkt och indirekt följd av projektets aktiviteter och satsningar.
  • De digitala innovativa lösningarna har skapat ökad synlighet, tillgänglighet och förstärkt besöksupplevelserna vilket bidragit till att öka attraktiviteten för Höga Kusten-området som helhet och specifikt för H-K inland.
  • Företagen har utvecklat vidare ett antal digitala och fysiska produkter och tjänster som paketerats med andra aktörer inom destinationen.

Välkommen att kontakta oss!

Karin Strand - Projektledare
070-712 75 14
karin.strand@solleftea.se

- Se fler länkar längst ned på sidan -