Företagsklimat

Feedback

Som företagare och entreprenör är du oerhört viktig för vår kommuns utveckling och tillväxt. Företagen och näringslivet är med och skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd.

Många företag i Sollefteå kommun är hårt utsatta för följderna av covid19 och medföljande restriktioner. För många har utvecklingen varit dramatisk. För att mildra effekterna för näringslivet har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket.

Vår ambition är att i största möjliga mån vara möjliggörare för dig i ditt företagande. Finns det någon åtgärd som du saknar på listan och som du tror att vi kan vidta för att underlätta för dig och ditt företagande så tveka inte att kontakta näringslivsenheten för stöd. Vi kan också hjälpa dig att ta reda på vilket stöd och hjälp som finns att få via regionen, banker och andra myndigheter. Hör av dig till oss på kommun@solleftea.se så tar vi kontakt med dig.

Möjliga insatser för företag

  • Driver du enskild näringsverksamhet eller är småföretagare och har utestående fakturor till kommunen kan du kontakta oss för att få fakturan betald omgående. På så sätt kan betaltiden kortas och din likviditet stärkas.

  • Om företaget är hårt drabbat på grund av pandemin ska skulder till kommunen inte vara skäl till oro eller påverka likviditeten på ett negativt sätt. I dialog med företagaren tas individuella lösningar fram.

  • Om företaget är hårt drabbat på grund av pandemin ska Solatum Hus & Hem AB och kommunens fastighetsavdelning förlänga betalningstiden för hyra i lokaler för företag där Solatum eller kommunen är hyresvärd.

  • Tillsyn av kommunens miljö- och byggenhet sker på ett flexibelt sätt och i dialog med företagaren. Detta kan vara besök på plats, digitala inspektioner eller att tillfälligt skjuta upp inspektionen. Vi avvaktar med att fakturera tillsynsavgifterna till hösten. Har du frågor eller önskemål kring fakturering av tillsynsavgifter kontakta Miljö- och byggenheten. Det är också viktigt att du kontaktar Miljö- och byggenheten om du i dagsläget inte kan bedriva verksamhet som omfattas av tillsynsregler.

  • Uteserveringarna får tillstånd att öppna upp tidigare. Kommunen tar inte heller ut någon avgift för 2022. Dock ska en ansökan göras som tidigare.

  • Avskaffad avgift för hyra av torgplatser. Ingen avgift tas ut av lokala företag som hyr torgplatser i Sollefteå kommun. Bokning av torgplats ska fortfarande göras via Medborgarservice.

  • Under rådande situation förstår vi att våra företagare står inför stora utmaningar. Därför erbjuder näringslivsenheten företag i kommunen stöd och hjälp med rådgivning. Vi hjälper dig att ta reda på vilka stöd och hjälp som finns att få via regionen, banker och andra myndigheter. Hör av dig till oss på kommun@solleftea.se så tar vi kontakt med dig.

  • Du hittar också mer information, tips och råd på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    och www.rvn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att kontakta näringslivsenheten

Thomas Östlund - Näringslivschef
Telefon 070-211 15 38
E-post thomas.ostlund@solleftea.se

Johan Olsson - Näringslivsutvecklare
Telefon 070-713 49 06
E-post johan.olsson@solleftea.se

Jan Röhlander - Näringslivsutvecklare
Telefon 073-180 01 58
E-post jan.rohlander@solleftea.se

Till toppen