Vi behöver dig

Sollefteå kommun är en arbetsgivare med många yrken, här finns cirka 1800 medarbetare. Tillsammans skapar vi välfärd genom utbildning, stöd, vård och omsorg. Vi har över 120 olika spännande yrken inom kommunen med bra framtidsutsikter.

Ekonomichef

Mattias Axelsson

Mattias Axelsson

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag är enhetschef för budget- och ekonomistyrning. Vår enhet består av sex ekonomer.

I arbetsuppgifterna ingår budget, budgetuppföljning, bokslut och räkenskapssammandrag.

Tillsammans med de övriga på enheten arbetar jag med utveckling och effektivisering av kommunens ekonomiadministration.

Vad är det roligaste?

Problemlösning från stort till smått. Att tillsammans med övriga ekonomer hitta lösningar och arbetssätt som förenklar och effektiviserar arbetet. Samt skapa förståelse vad gäller ekonomiska frågor för våra chefer och politiker i kommunen.

Vad är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att fånga upp alla påverkansfaktorer i vårt budgetarbete och kunna göra det till ett begripligt beslutsunderlag för våra beslutsfattare. Detta är viktigt för att kunna skapa en långsiktig planering och styrning.

Byggnadsinspektör

Hanna Vörman

Hanna Vörman

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag jobbar som byggnadsinspektör på kommunens miljö- och byggenhet. Vi är en bred enhet som hanterar de flesta ärenden som rör samhället och dess innevånare, allt från miljö- och livsmedel till bygglov.

Vi jobbar tillsammans som ett team även om mina huvuduppgifter främst rör plan- och bygglagen.

Vad är det roligaste?

Variationen i jobbet, den ena dagen är sällan den andre lik. Jag hanterar allt från nybyggnation av fritidshus till enklare anmälningsärenden enligt de nya Attefalls reglerna.

Vad är den största utmaningen?

Att hjälpa kunderna rätt genom den lagstiftning som finns, och förklara varför.

Ekonomichef

Victoria Karlsson

Victoria Karlsson

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Mina arbetsuppgifter är mycket varierande och jag kan nämna några. Jag är administrativt stöd för kommunchef och politiken. Jag upprättar kallelser och protokoll till sammanträden, administrerar borgerliga vigslar, tar fram statistik och hanterar fakturor.

Jag är också redaktör för intern- och externwebben.

Varje år organiserar jag den årliga inflyttarträffen för nyinflyttade kommunmedborgare och jag är valhandläggare till allmänna val, samt val till europaparlamentet.

Vad är det roligaste?

Eftersom jag har varierande arbetsuppgifter så är den ena dagen inte den andra lik. Jag har mycket trevliga arbetskollegor och ett bra samarbete med dem. Det är viktigt att trivas och skratta på jobbet. Sedan håller man sig uppdaterad om vad som händer i kommunen. Jag tycker att Sollefteå kommun är en bra arbetsgivare.

Vad är den största utmaningen?

Min största utmaning var supervalåret 2014. Jag måste säga att det var ett tufft år, men otroligt spännande och lärorikt! Det ställs höga krav att hålla reda på lagar och regler och samtidigt engagera ett stort antal personer.

I det vardagliga är det främst att vara flexibel när arbetsuppgifterna kommer med kort framförhållning.

Fritidskonsulent

Per-Erik Bodin

Per-Erik Bodin

Berätta om ditt jobb, vad gör du?

Jag är fritidskonsulent på funktionsstöd.

Det innebär att jag ordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Jag hjälper även till med att ordna kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning.

Vad är det roligaste?

Att träffa glada och trevliga människor. Ordna aktiviteter så alla blir nöjda att få göra saker på sin fritid.

Vad är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att hitta nya aktiviteter så att medborgarna får göra spännande och inspirerande saker på sin fritid.

Jag får även jobba på att motivera medborgarna att det är nyttigt med motion och rörelse.