Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallad ambulerande röstmottagare.

 

Så här går det till

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal. Denna är på begäran av väljaren även skyldig att hjälpa väljaren att göra iordning sin röst.

 

Röstmottagaren har tystnadsplikt.

 

För att boka ambulerande röstmottagare kontakta:

Sollefteå kommun tel 0620-68 20 00.

Publicerad: 2018-08-31

Medborgarservice