Val 2018

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Val till riksdag, kommun och landsting

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting.

Rösträtt vid riksdagsval

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige är röstberättigad vid allmänna val till riksdagen, kommun och landsting samt vid val till Europaparlamentet.

Rösträtt vid kommun- och landstingsfullmäktige

Utöver vad som nämnts om riksdagsval har du rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige om du senast på valdagen är:

  • medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • medborgare i Island eller Norge
  • eller om du i andra fall är utlänning, men varit folkbokförd i Sverige under tre år i följd före valdagen

Mer information

Allmän information om valet finns på valmyndighetens webbplats, se länk till höger.

 Publicerad: 2019-01-07

Medborgarservice