Mera Mångfald - Jämställd Jämt

Under åren 2009 -2011 genomfördes ett projektet Mera Mångfald –Jämställd Jämt - i Sollefteå kommun. Ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). I projektet har kommunens politiker, chefer och medarbetare deltagit.

Projektet ska leda till en ökad kunskap om mångfald och jämställdhet. En handbok har tagits fram som ska vara ett stöd för kommunens medarbetare i arbetet med att öka attraktionskraften och tillväxten i kommunen.


Mångfaldsgruppen

Gruppen består av representanter från olika verksamheter och Solatum Hus & Hem AB.


Mångfaldsgruppen är ett stöd till chefer och övriga som jobbar med information inom jämställdhet och mångfald.


Varje år arrangeras ett inspirationsseminarium för politiker och medarbetare.

Publicerad: 2016-08-22

Mångfaldsgruppen

Produktion:

Carina Modén, rektor Helgum


Medborgarservice:

Marie Sundelin, kulturskolechef

Bo Nilsson, enhetschef fritid


Gemensam service:

Pirjo Öster, socialsamordnare

Malin Lidström, HR-konsult


Solatum Hus & Hem AB

Petra Tarberg, ekonomiassistent

Medborgarservice