Lena Andersson, chef produktion

Lena Andersson är i dag administrativ chef inom Socialförvaltningen.

Berätta lite kort om dig själv?

52 år, gift, två vuxna barn och ett barnbarn av årets modell. Familjen och jobbet är viktiga ingredienser i mitt liv men jag gillar också sport, resor, litteratur och god mat.


Vad har du arbetat med tidigare?

Jag har framförallt jobbat med äldreomsorg, både i landstingets och kommunens regi. 2004 fick jag jobb som verksamhetschef för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen och de senaste åren har jag arbetat som administrativ chef i socialförvaltningen.


Hur tycker du att en bra chef ska vara?

Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig och öppen, vara infomativ och skapa delaktighet. Jag tycker också att en chef ska vara visionär och inte fastna allt för mycket i detaljer. Det är också viktigt att tillvarata medarbetarnas engagemang och kunskaper och sträva efter att låta alla växa i sina uppdrag.


Vad ser du fram emot mest i ditt nya uppdrag?

Jag ser fram emot många saker men framförallt att som team arbeta med ett ökat medborgarfokus.


Vilka är utmaningarna nu när man går över till en helt ny organisation?

Att få alla att dra åt samma håll, att få alla medarbetare att känna glädje och lust i det dagliga arbetet och att allas kompetens tas tillvara.


Slutligen, har du en dold talang?

Det är fullständigt oviktig kunskap men jag kan rabbla namnen på Jakobs tolv söner även om du väcker mig mitt i natten!!

Publicerad: 2014-10-16

Medborgarservice