Uniform på jobbet

För att synliggöra Hemvärnet har organisationen beslutat att införa en ”uniform på jobbet” dag. Den 29 maj får Hemvärnssoldater bära sin uniform på arbetsplatsen för att synliggöra hemvärnet och dess bidrag till samhället.

Sollefteå kommun ser väldigt positivt på initiativet. Däremot ska samtliga hemvärnssoldater som önskar att bära uniform på jobbet i god tid hämta tillåtelse från sin närmaste chef. Detta då det kan finnas verksamheter

där initiativet inte är lämpligt.

 

Hemvärnets enskild överenskommelse för "Uniform på jobbet" dagen finns att ladda ner på kommunens intranät.

 

Den 29/5 1940 bildades Hemvärnet och Veterandagen firas på samma datum.

Publicerad: 2019-03-27

Skribent:

Medborgarservice