Tuffare tider väntar Sveriges kommuner

Du kanske har läst eller hört talas om att allt fler kommuner genomför tuffa besparingsåtgärder. Men vad beror det på? Och hur står sig Sollefteå kommun i de utvecklingen?

Niklas Nordén, ekonomichef i Sollefteå kommun berättar om vad som händer och hur det påverkar vår kommun.

 

Sveriges kommuner är i början av en period med stora krav på omställning och förändring. Sverige går nu in i en period med lägre tillväxt vilket betyder att skatteintäkterna inte ökar lika mycket samtidigt som kostnaderna ökar inom en rad områden.

 

Prognoserna visar att Sollefteå koommun kommer att göra ett negativt resultat på ca 14,8 miljoner kronor för 2019. Tack vare ett gott sparande från tidigare år kan kommunen tillföra 8,1 miljoner kronor och på så sätt sänka det förväntade underskottet till 6,7 miljoner kronor.

 

Situationen i Sollefteå skiljer sig inte nämnvärt från övriga landets kommuner. Då de ökade kostnaderna till största del beror på ökade kostnader inom lagstyrda verksamheter. Det är t.ex ökade kostnader för LSS på grund av Försäkringskassans hårdare bedömningar, ökade kostnader för våld i nära relationer, ökade pensionskostnader p.ga. statliga satsningar samt minskade statliga bidrag relaterade till migrationen.

Publicerad: 2019-06-19

Skribent:

Medborgarservice