Totalförsvar i Ådalen

Sollefteå, Kramfors och MSB Sandö arrangerar två dagar på temat hur vi gemensamt kan forma ett attraktivt, dynamiskt och framtidsinriktat koncept för att bidra till Sveriges totalförsvar och säkerhet.


2018 var ett år som präglades av utmaningar här hemma i Sverige och globalt. Kriser som skogsbränder under sommaren och ett försämrat säkerhetsläge i närområdet ställer allt högre krav på stärkt totalförsvar i vår region och Sverige.


I en allt oroligare tid behöver vi ställa oss frågan om hur vår region kan bidra till

Sveriges totalförsvar och säkerhet. Därför bjuder Sollefteå- och Kramfors kommun i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Sandö in till totalförsvarsdagar.


Den 15/5 deltar representanter från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Försvarsberedningen, Försvarsmakten samt regionala aktörer för att redogöra för säkerhetsläget och totalförsvarets status i länet. Den 16/5 genomförs en workshop med syfte att utveckla ett framtidsinriktat koncept för Västernorrlands bidrag till Sveriges totalförsvar och säkerhet.


Mötet är öppet för pressen den 15/5 klockan 10-12.00

Plats: MSB Sandö

För mer information kontakta Majed Safaee, 070-191 21 22


Kommentarer från Sollefteå och Kramfors kommun,

 

- I vår region finns en rad viktiga aktörer för Totalförsvaret med alltifrån MSBs verksamhet på Sandö till högteknologiskt försvarsindustri. Genom att sammanföra alla aktörer och tillsammans jobba framåt kan vi få utveckling och starkare beredskap. Förhoppningen är att det samarbete och modell som vi utvecklar i Kramfors och Sollefteå kan fungera som en modell för återuppbyggnaden av totalförsvaret i hela landet, säger Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun.

 

- Vår region finns i ett strategiskt viktigt område och det är oerhört viktigt att vi bygger upp vår såväl militära men också civila beredskap. I vår region är vi bättre rustad än många andra platser i Sverige men vi måste arbeta för att höja vår gemensamma beredskap ytterligare. Detta samarbete mellan Sollefteå och Kramfors är en del i det arbetet, säger Roger Johansson, ordförande Samhällsutvecklingsutskottet i Sollefteå kommun.

Publicerad: 2019-05-14

Skribent:

Medborgarservice