Stanna hemma i påsk

Myndigheter och regeringen uppmanar alla medborgare att stanna hemma i påsk och undvika resor för att minska smittspridningen av det nya Coronaviruset.

  • Är din resa verkligen nödvändig? Om inte, stanna hemma!
  • Undvik att besöka släkt och vänner i andra städer!
  • Är du sjuk, stanna hemma!


Du ska inte riskera att sprida smitta av coronaviruset Covid-19, eller att själv bli smittad och belasta vården på ditt tänkta resmål.

Samma budskap gäller för dig som eventuellt väntar besök från andra delar av Sverige.Om besöket inte är nödvändig, ställ in.


Översättningar av budskapet finns att ladda ner.

Publicerad: 2020-04-05

Skribent:

Medborgarservice