Sollefteå och Västernorrland är redo!

Igår (27/8) besökte representanter från Sollefteå kommun Gotland för studiebesök hos Försvarsmakten och Region Gotland för att inhämta information om etableringen av Gotlands regemente.

I början av 2000-talet avvecklades nästan all militär verksamhet på Gotland fram till 2014 när regeringen pekade ut Gotland som strategiskt viktigt område. Etableringen har växt i omgångar och har nu växt till att vara ett regemente.

 

Etableringen på Gotland är den första på väldigt många år där Försvarsmakten startat upp och byggt upp ett nytt regemente. Vilket innebär att det finns goda möjligheter att dra lärdomar och inhämta information om såväl framgångar som motgångar.

 

Besöket framhävde vikten av att vårda befintlig infrastruktur och att tidigt förbereda sig för att verksamheten kan växa med kortvarsel. Men också att Västernorrlands erbjudande är väldigt konkurrenskraftigt då stora delar av den militära infrastrukturen redan finns på plats och står redo för att återtas. Men också att kommunen redan nu har förbereder sig för att verksamheten kan behöva växa och på så sätt undviker att det skapas motstående intressen.

 

Kommentarer från Sollefteå kommun

 

- Såväl besöken hos Försvarsmakten, politiken och tjänstemännen på regionen visade på att vi verkligen har ett konkurrenskraftigt erbjudande i Västernorrland. Den militära infrastrukturen finns på plats och vi har identifierat ett 30-tal officerare i yrkesverksam ålder som står redo att återgå till Försvarsmaktens tjänst vid ett positivt beslut. Inom sex månader från beslutet så kan vi ha verksamhet igång i Västernorrland och Sollefteå. Men vi har också fått med oss en hel del kunskap som gör att vi kan stärka vårt erbjudande, säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande.

- En informativ dag där vi fått bekräftat att vi har ett starkt och kostnadseffektivt erbjudande som ligger precis rätt. Västernorrland och Sollefteå har alla förutsättningar som behövs, skjutfält, markytor, byggnader och framförallt en gemensam vilja. Det enda som saknas är Försvarsmaktens närvaro. Resan till Visby och Gotlands regemente gav mer kraft för ett fortsatt arbete för att få en etablering till Sollefteå, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Publicerad: 2020-08-28

Skribent:

Medborgarservice