Sollefteå kommun tecknar trygghetsöverenskommelse med ICA Kvantum Sollefteå och Polismyndigheten.

Idag har Sollefteå kommun, ICA kvantum Sollefteå och polisen tecknat en överenskommelse för att öka tryggheten i Sollefteå. Det här är landets andra trygghetsöverenskommelse.

Den senaste tiden har problemen med s.k. bilträffar eskalerat med ökat nedskräpning, alkoholkonsumtion och väldigt hög ljudnivå som påverkar grannar. De senaste tiden har ICA Kvantum genomfört en rad åtgärder för att minska oroligheterna men genom en trygghetsöverenskommelse ska ett bredare grepp tas där vårdnadshavare, polisen och kommunen tillsammans ska jobba för att öka tryggheten.


Enligt polisen är bilträffar inget unikt för Sollefteå utan sker i hela länet och landet. Stora folksamlingar i kombination med alkoholkonsumtionen leder till oroligheter. Enligt polisen är åldersspannet på de som deltar i bilträffarna mellan 10 till 25 år där många är inresta från andra delar av länet och landet.

 

Både socialtjänsten som ungdomsenheten gör kontinuerligt insatser vid bilträffarna. Ungdomsenheten arrangerar också en rad aktiviteter som EPA-träffar i den mån det är möjligt med rådande restriktioner. Samtidigt finns upplevelsen att många vårdnadshavare inte vet vad deras barn gör under helgkvällar och vårdnadshavare uppmanas att själva röra sig ute på kvällar och helger. För även om det inte främst är barn- och ungdomar som står för oroligheterna så rör de sig i miljöer som inte är lämpliga.


Polisen kommer också att vara synlig och göra insatser med alltifrån att upprätthålla motorfordonsförbud till att besiktiga bilar som inte bör vara ute på vägarna.


Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar,


- Jag är mycket glad över att vi så snabbt kunde få till en överenskommelse mellan alla parter. Tillsammans är jag övertygad om att vi kommer att kunna öka tryggheten. Kan vi tillsammans identifiera problemen så finns det bättre förutsättningar att sätta in resurser och tillsammans med befolkningen lösa problemen.


Trygghetsöverenskommelsen innehåller,

  • Kartläggning och studie av problematiken i och runt ICA Kvantum med aktivt engagemang från ungdomar, föräldrar, handlare och myndigheter. Kartläggningen kommer att ledas av Fryshuset.
  • Inrättande av en trygghetsgrupp med representanter från ICA-Kvantum, polisen och Sollefteå kommun. Syftet med trygghetsgruppen är att skapa snabba kontaktvägar, utbyte av lägesbilder samt att vid behov använda parternas resurser och uppdrag för att stärka tryggheten.
  • Tillsammans med andra berörda intressenter verka för en utökad närvaro av Räddningstjänsten på offentliga platser, exempelvis utanför ICA Kvantum, när inte uttryckning sker.

  • Arrangera ett informations- och dialogmöte med föräldrar och andra berörda grupper för att diskutera säkerhets- och trygghetsläget i och runt ICA Kvantum Sollefteå.

Publicerad: 2020-06-03

Skribent:

Medborgarservice