Sollefteå kommun kan säga upp vänortssamarbeten

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avsluta vänortssamarbete med städerna Esashi, Japan och Madison, USA.

Utbytet med Madison i USA har varit vilande under många år och utbytet med Esashi har skett sporadiskt de senaste åren. Om kommunfullmäktige beslutar att gå på kommunstyrelsens linje kommer Sollefteå kommun att ha följande systerstäder,

 

- Pöltsamaa kommun, Estland

- Steinkjer kommune, Norge

- Nykarleby Stad, Finland

 

Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommenterar,

- Samarbetet med Madison har varit vilande under många år och det är svårt att se konkreta vinster med att starta upp utbytet igen. Med Esashi har vi haft ett sporadiskt utbyte men det har saknats konkreta mål och geografin gör utbytet förenat med höga kostnader.

 

- Det är viktigt att vara öppen och nyfiken mot omvärlden. Men vi måste göra det på ett effektivt sätt som bidrar till utveckling av hela kommunen. Kan vi inte se konkreta vinster av ett utbyte ska vi använda resurserna i våra kärnverksamheter istället.

Publicerad: 2019-02-06

Skribent:

Medborgarservice