Sollefteå kommun i rundabordssamtal med Civilministern

Idag deltog Sollefteå kommun i rundabordssamtal med Civilminister Lena Micko om kommunsektorns ansträngda ekonomiska läge. Totalt deltog 25 kommuner i samtalen.

Samtliga kommuner var överens om att kostnadsutvecklingen de kommande åren kommer att vara långt högre än intäkterna. Bland annat lyftes de stora kommande investeringsbehoven, kostnader kopplat till flyktingmottagandet, bristande statlig långsiktighet, nya krav från statliga myndigheter och kompetensförsörjningen som viktiga skäl till ökade kostnader.


Från Sollefteå nämndes även att löften om statliga jobb måste hållas. Att det är oacceptabelt att Riksarkivet minskar med 15 miljoner samtidigt som de 20 nya statliga jobben som statsministern aviserade 2018 uteblivit. Men också att även om det är välkommet med de statliga förstärkningar som nu aviserats så kommer dessa inte att räcka de kommande åren.


Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå kommenterar,

- Det var viktigt att delta och framföra Sollefteå kommuns stora ekonomiska utmaningar kommande år, då skatteunderlaget inte alls ökar i samma takt som kostnaderna i kommunen. Kostnadsutjämningen och de generella statsbidragen som räcker inte hela vägen, det behövs ett större grepp där staten tar hänsyn till faktiska behov och inte enbart fördelar pengar per capita.

 

- Jag passade även på att lyfta hotet mot de 15 statliga jobben på Riksarkivet i Ramsele. Det är ett beslut som drabbar Ramsele väldigt hårt och som går emot regeringens löften om decentralisering och att staten ska finnas i hela landet. Nu är det upp till bevis för staten, att gå från ord till handling.

Publicerad: 2020-02-03

Skribent:

Medborgarservice