Sollefteå kommun avbryter avloppsinventering

Kommunstyrelsen beslutade idag om en ny tillsynsplan för Sollefteå kommun som innebär att avloppsinventeringen avbryts.

Tillsyn av enskilda avlopp i områden där dricks- och badvattnet kan påverkas och innebära en hälsorisk fortsätta däremot i enlighet med gällande lagstiftning.

 

I den gamla tillsynsplanen som styr Miljö- och byggenhetens verksamhet skulle minst 1000 enskilda avlopp i kommunen inventeras varje år fram till 2020. I den nya tillsynsplanen minskas antalet inventeringar kraftigt.

 

Kommentar från kommunstyrelsen

 

- Våra partier anser inte att det är rimligt att bestraffa människor som bor på landsbygden. Kraven ska vara i proportion till den faktiska miljönyttan, så gör man t.ex. i Finland. Jag är väldigt nöjd med att vi kunnat fatta det här beslutet och kan bara beklaga att vi inte haft majoritet för att stoppa inventeringen förrän nu, säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

 

- Även om inventeringarna upphör så har kommunen fortfarande ansvaret för tillsynen och de avlopp som riskerar att påverka dricks- och badvattnet kommer att inspekteras. Vi ska fokusera våra resurser på där miljönyttan är som störst, säger Roger Johansson, ordförande för samhällsutvecklingsutskottet.

 

- De kommunala anläggningarna är redan inventerade och där finns det redan åtgärdsplaner som ska genomföras. Vi som kommun måste gå före och föregå med gott exempel, säger Kjell-Åke Sjöström, gruppledare för Vänsterpartiet.

Publicerad: 2019-05-07

Skribent:

Medborgarservice