Sollefteå gymnasium inför distansundervisning

Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att övergå till fjärr- och distansundervisning för gymnasiet från och med onsdagen den 18 mars 2020.

Detta beslut gäller tills vidare.


Information läggs ut på gymnasiets hemsida samt appen PinToMind Go. Ladda hem appen i telefonen och skriv in koden KERTEU för att få tillgång.
Elever inskrivna i gymnasieskolan förväntas delta i distansundervisning, vilket även ger rätt tillerhållande av medel från CSN. Om elever utan giltig orsak ej deltar i distansundervisning kan det anses som skolk och medföra en indragning av medel från CSN.


● Du som elev förväntas fortsätta din skolgång via distansundervisning. Uppgifter i classroom och motsvarande skall genomföras. Icke genomförda uppgifter medför ogiltig frånvaro.


● Som elev förväntas du vara aktiv i skolarbetet och följa ditt schema i respektive kurs. Eventuella interaktiva föreläsningar etc. kommer att förläggas till normal undervisningstid.


● Elever skall kontrollera e-post och classroom för information och uppdatering av hur läget utvecklar sig.


● Uppgifter i de flesta kurser läggs ut via classroom eller motsvarande i enlighet med undervisande lärares direktiv.


● Elever förväntas ta med skolmaterial hem. Om elev inte har haft möjlighet eller glömt att ta med detta finns skolan bemannad för att möjliggöra hämtning av material.


● Meddela din mentor om du inte har tillgång till internet i hemmet så att vi kan titta på en analog lösning.


● Frågor från elever och vårdnadshavare om studieuppgifter kan med fördel ställas till undervisande lärare via e-post, telefon eller classroom.


● Elev som behöver kontakta SYV, kurator eller skolsköterska ringer eller mailar till dessa.

 

Översatt information finns i länkarna.

Publicerad: 2020-03-25

Skribent:

Medborgarservice