Satsning på vindkraft lyfts fram i Sollefteåprojekt

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har bland annat arrangerat studiebesök till vindkraftparker för gymnasieungdomar i Sollefteå.

Projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har nu nått halvtid och nu börjar man kunna skörda frukterna av det arbete som gjorts för att möjliggöra för lokala och regionala företag att dra nytta av vindkraftssatsningarna och för att säkerställa kompetensförsörjningen till vindkraftbranschen.

 

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun sedan drygt ett år tillbaka ett utvecklingsprojekt för att öka den lokala nyttan av de vindkraftssatsningar som gjorts.

 

Utöver Sollefteå kommun medverkar ett antal andra kommuner och företag inom energibranschen i projektet.

 

I projektet arbetar projektledaren Hans Pahlin, projektledaren för kompetensförsörjning Evelina Nyberg och projektkommunikatören Erik Löfgren. Rent organisatoriskt tillhör de näringslivsenheten och har sina kontor i kommunhuset på Djupövägen.

 

– Projektet har två huvudsyften. Dels att möjliggöra och underlätta för lokala och regionala företag att göra affärer såväl under byggfasen som under den långa drift- och underhållsperioden, dels attrahera ungdomar att söka jobb inom vindkraftbranschen och säkerställa att det finns lämpliga utbildningar för det i regionen, säger projektledaren Hans Pahlin.

 

Myter och sanningar om vindkraft

Det finns många myter om vindkraften. En seglivad myt är att den inte genererar några lokala jobb.

 

– Inget kan vara med felaktigt. När vindkraftverken byggs är ungefär vart tredje arbetstillfälle lokalt/ regionalt rekryterat. Och när vindkraftverket väl är på plats ska det skötas och underhållas i 25-30 år, minst, säger Hans Pahlin.

 

Som exempel nämner han Statkrafts tre stora vindkraftparker med cirka 150 vindkraftverk i Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen utanför Ramsele.

 

– Statkraft har en stor service- och hunderhållsstation i Ögonfägnaden utanför Ramsele. Där arbetar ett 30-tal heltidsanställda service- och underhållstekniker, alla lokalt rekryterade och för det 22 mil stora vägnätet inne i vindkraftparkerna är det lokala åkerier som sköter vägunderhållet.

 

Flera nya vindkraftprojekt är på gång och där arbetar Hans, Evelina och Erik febrilt för att underlätta för lokala och regionala företag att vara med och lämna anbud.

 

Kompetensförsörjning bland unga

Även när det gäller arbetet med kompetensförsörjning är det saker på gång.

 

– Bland annat finns planer på att återstarta El- och energiprogrammet på gymnasiet i Sollefteå, vi undersöker möjligheten att starta ”energi-PRAO” för högstadieelever och under hösten har vi arrangerat flera studiebesök till vindkraftsparker och vattenkraftverk för gymnasieelever i Sollefteå, berättar Evelina Nyberg.

 

Ungdomarna - en viktig medspelare

– För att veta hur vi ska nå ungdomarna är det ju viktigt att vi pratar med ungdomarna själva. Då är Ungdomsdelegationen oerhört värdefull som ”bollplank” för oss, säger Erik Löfgren.

 

En del i att attrahera ungdomar till kraft- och energibranschen är att föreläsa på skolorna om omställningen till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till år 2040.

Nu närmast väntar Höga Kusten Framtidsmässa där projektet håller i planeringen för det speciella ”förnybart-tema” som ska arrangeras i curlinghallen på företagsmässan 5-6 april.


Snabbfakta om projektet

”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun projektet för att öka den regionala nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland.

 

Projektet pågår under perioden 2017-07-01 till och med 2019-12-31 i nära samverkan med bland andra olika berörda kommuner i regionen och branschföretag.

 

Projektägare:
Sollefteå kommun

 

Övriga kommuner:
Kramfors, Jokkmokk, Sorsele, Strömsund och Åsele

 

Branschföreträdare:
E.ON, Forsca, SCA Energi, Sollefteåforsen, Statkraft och Vattenfall Vindkraft

 

Övriga:
Akademi Norr, Energidalen i Sollefteå, Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Strukturum i Jokkmokk AB och Vindkraftcentrum.se

Publicerad: 2019-01-31

Skribent:

Medborgarservice