Så jobbar Sollefteå kommun under pågående pandemi

Den pandemi som nu sveper över världen är kanske den största utmaningen under modern tid.

De senaste veckorna har väldigt mycket information skickats ut och ibland har de riktlinjer som vi informerat om också ändrats efter att nya rekommendationer kommit från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

 

I den här filmen har vi försökt berätta lite om hur Sollefteå kommun jobbar och vad som är kommunens övergripande mål i arbetet mot pandemin. I filmen medverkar Ann-Sofia Kulluvaara (kommunchef), Ann-Katrin Lundin (socialchef) och Örjan Abrahamsson (skolchef/chef medborgarservice).

Publicerad: 2020-03-29

Skribent:

Medborgarservice