Positiv rapport från Försvarsmakten för Västernorrland

Idag publicerades Försvarsmakten sitt underlag till den försvarspolitiska propositionen. Som väntat pekade Försvarsmakten inte ut någon ort för placering av ett nytt regemente.


Men rapporten innehåller positiva delar för Sollefteå, Härnösand och Västernorrland. I rapporten framgår det att Försvarsmakten skapat utrymme för upprättandet av ytterligare en organisationsenhet under perioden 2026-2030.


Försvarsmakten pekar också på vikten av allt det som är Sollefteå och Västernorrlands styrkor, snabbhet, kostnadseffektivitet, miljötillstånd och personalförsörjning.


Kommentarer från Sollefteå kommun


- I Sollefteå och Västernorrland finns mycket av den infrastruktur som behövs för att Försvarsmakten snabbt ska kunna komma igång. Här har Försvarsmakten giltiga miljötillstånd och det kommer att gå snabbt och vara kostnadseffektivt att sätta igång verksamheten. Det är glädjande att veta att vi kan erbjuda precis det som Försvarsmakten efterfrågar säger Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå.


- Vi har också god vana av att jobba med rekryteringsfrågor som Försvarsmakten nämner i sin rapport. Redan nu har vi identifierat ett 30-tal före detta yrkesofficerare som är redo att gå tillbaka till Försvarsmakten om det blir en etablering i Sollefteå, säger Åsa Sjödén andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå.


Läs mer om Sollefteå kommun erbjudande till Försvarsmakten här.

Publicerad: 2019-11-15

Skribent:

Medborgarservice