Niphallen - försenad isläggning

Måndagen den 12/8 upptäcktes ett fel på kylanläggningen i Niphallen. Sedan dess har felsökning pågått och idag har vi fått svar om omfattningen på skador samt hur vi kan gå vidare.

 

Felet består i att en inkapslad plattvärmeväxlare (förångare) har gått sönder, i växlaren kyls saltvattnet (som sedan går ut i slingor under ispisten) av ammoniak.

 

Växlaren ska inte kunna gå sönder men det har tyvärr hänt, detta betyder att ammoniaken och saltvattnet blandas och att det inte går att få kyla på ispisten.

Växlaren kommer att öppnas hos tillverkaren för att kunna konstatera vad som hänt. Det är ett fel som inte vi har kunnat förebygga.

 

Leveranstiden av en ny växlare är 12-16 veckor. Till detta kommer ytterligare ca 10 dagars jobb och ytterligare 5 dagars isläggning. Det innebär att is inte kommer att kunna läggas förrän december.

 

Just nu jobbar vi med alternativa lösningar för att få en fungerande ishall tidigare. Samtliga våra resurser jobbar hårt med att vi ska kunna ha is redan i september.

Publicerad: 2019-08-16

Skribent:

Medborgarservice