Medborgardialog om vänortsbyten med Esashi och Madison.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska dialog hållas med föreningsliv och näringsliv innan beslut fattas om att framtiden för vänortsutbytet med städerna Esashi och Madison.

Detta med anledning av svårigheter att hitta konkret nytta med utbytet i kombination med behov av att spara pengar.

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska dialog hållas med föreningsliv och näringsliv innan beslut fattas. Medborgardialog kommer att hållas i kommunhuset den 1 april klockan 17-18

 

Anmälan senast 29/3 till info@solleftea.se

 

Välkommen!

Publicerad: 2019-03-08

Skribent:

Medborgarservice