Kostverksamheten i Sollefteå ligger i framkant

De senaste åren har kostverksamheten i Sollefteå kommun varit i framkant i Sverige med större inslag av närodlat och samarbete med lokala matproducenter.

Sollefteå var först ut med att bli andelsägare i ett lokalt jordbruk. År 2017 var Sollefteå kommun också först ut med att samarbete med lokala köttbönder om att årligen leverera 4 köttdjur som sedan under året blir mat på våra äldreboenden.

 

Här kan du lyssna på kostchefen Johnny Ohlsson berätta om hur Sollefteå kommun jobbar med att tänka nytt, stötta lokala matproducenter och säkerställa högkvalitet på den mat som serveras i Sollefteå kommun.

Publicerad: 2019-03-20

Skribent:

Medborgarservice