Kommunen tar över driften av Aquarena från 31/5 2020

År 2012 upphandlade Sollefteå kommun en friskvårdsanläggning. Upphandlingen vanns av Leisure Jones, som skulle stå för driften i utbyte mot ett driftsbidrag.

Kontraktet går ut 31/5 2020, vilket innebär att kommunen måste bestämma om man ska upphandla driften på nytt eller driva anläggningen i egen regi. Igår beslutade kommunstyrelsen att ta över driften av anläggningen när kontraktet går ut.

 

Det nuvarande avtalet med entreprenören ger kommunen mycket begränsad insyn i verksamheten vilket gör det omöjligt att upphandla driften under rättvisa förhållanden.

 

Friskvårdsanläggningen är också en fastighet med mycket teknik och hårt slitage. Kommunen gör därför bedömningen att det är bra att ta över driften av fastigheten för att på så sätt få kontroll över vilka åtgärder som behöver vidtas och hur kostnader kan sänkas.

 

Ambitionen är att ta över driften i egen regi under en period av 3-5 år för att därefter ta ny ställning i frågan om driften ska läggas ut på entreprenad. Idag är det mycket svårt att upphandla driften då kommunen inte har insyn i hur anläggningen går ekonomiskt.

 

Beslutet att ta över driften innebär att kommunen måste göra en investering på 5,5 miljoner kronor för inköp av inventarier och utrustning.

Publicerad: 2019-04-10

Skribent:

Medborgarservice