Invånarinformation om utvecklingen vid sjukhuset i Sollefteå

Under 2018 genomförde regionen en fördjupad utredning av alternativ drift vid sjukhuset i Sollefteå. Utredningen består bland annat av en genomlysning av verksamheten vid sjukhuset.

I december beslutade Regionstyrelsen att avvakta med fortsatta åtgärder kring alternativ drift intill dess att projektet God vård med rätt stöd 2020 har genomförts. Regionstyrelsen beslutade vidare att ett förslag till särskild kompetensförsörjningssatsning vid sjukhuset ska tas fram.

 

Representanter från regionen har bjudits in för att ge dig som bor i Sollefteå med omnejd en möjlighet att få information om innehållet i utredningen om alternativ drift, och några aktuella åtgärder för att utveckla sjukhusets verksamhet.

 

Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion.

 

Medverkande: Hans Viklund (regiondirektör), Lena Karlsson (tillförordnad sjukhusdirektör) och Christine Bylander (tillförordnad biträdande sjukhusdirektör), Henrik Salo (enhetschef) och Henrik Kjellberg (utredare)

 

Tid: Tisdagen den 26 februari, kl. 18:00 – 19:30

Plats: Hullsta Gård Folkets Huslänk till annan webbplats

Publicerad: 2019-02-24

Skribent:

Medborgarservice