Inställt: Medborgardialog om vänorter

Medborgardialogen om väntorter (1/4) är inställt på grund av fåtal anmälningar.

Däremot är du välkommen att skicka dina åsikter via formuläret här nedan eller ringa 070-191 21 22.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska dialog hållas med föreningsliv och näringsliv innan beslut fattas om att framtiden för vänortsutbytet med städerna Esashi och Madison.

 

Detta med anledning av svårigheter att hitta konkret nytta med utbytet i kombination med behov av att spara pengar.

 


Publicerad: 2019-03-31

Skribent:

Medborgarservice