Inbjudan till kulturworkshop i Junsele

Hur ska vi göra för att flera ska få möjlighet att uppleva, skapa och sprida kulturen. Hur kan vi använda våra resurser för att skapa mötesplatser kring kultur mellan människor oavsett om de bor i stad eller landsbygd?

Sollefteå kommun bjuder in till kulturworkshop.

 

Som kulturutövare är du en viktig del av kommunens utveckling och vi vill därför höra vilka MÖJLIHGETER du ser, ta del av dina idéer och förslag till hur vi kan använda våra resurser för att fler ska uppleva och inspireras av kultur, oavsett var de bor, deras sociala och ekonomiska förhållanden eller utbildningsnivå.

 

Datum: 28 mars
Plats: Forum, Junsele
Tid: 18-19.30

 

Anmälan senast 28/3 kl. 1200 till info@solleftea.se (Så att vi kan beställa fika).

Publicerad: 2019-03-08

Skribent:

Medborgarservice