Hela länet tar strid mot Riksarkivets nedskärningar i Ramsele

Representanter från länets samtliga kommuner och Länsstyrelsen skriver ett brev till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind om Riksarkivets planerade avveckling i Ramsele.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommenterar,

 

- Jag uppskattar denna breda och tydliga enighet i frågan i länet. Att vi tillsammans i Västernorrland tydligt signalerar att nedmonteringen av statliga arbetstillfällen inte är okej och att det går emot den intention som politiken på riksplanet signalerat. Det är väldigt viktigt att regeringen görs uppmärksam på att statliga arbetstillfällen inte enbart ska finnas i städerna utan även på landsbygden.

 

- Nedmonteringen med 15 arbetstillfällen i en mindre ort som Ramsele, som förslaget säger slår oerhört hårt mot hela samhället. Nu måste pragmatiska lösningar till för att rädda kvar betydelsefulla arbetstillfällen och värdefull verksamhet i Ramsele. Jag är övertygad om att det är möjligt om viljan finns hos rikspolitiken, vilket jag hoppas på.

 

- Västernorrland är ett stolt arkivlän som har arkiv-verksamheter på flera orter i länet och som har en verksamhet genom riksarkivet i Ramsele som byggts upp under decennier. Det är värdefulla kompetenser som riksarkivet bör värna och finna pragmatiska lösningar för att kunna utveckla.

 

Brevet i sin helhet

Till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind


Vi har en regering som vill verka för statlig närvaro i hela landet. Denna ambition stöds av en majoritet i riksdagen. Det är bra!

 

Västernorrland är ett stolt arkivlän med en lång historia och stor kompetens inom detta område. Beskedet om att 15 tjänster på Riksarkivet i Ramsele hotas, slår därför hårt mot både lokalsamhället och länet i stort. Om detta förslag genomförs nedmonteras en stor del av verksamheten vid Riksarkivet i Ramsele, 15 av totalt 24 tjänster försvinner.

 

Riksarkivets verksamhet i Ramsele har pågått och utvecklats i decennier och varit föremål får många förändringar och omorganisationer. Tack vare ett lokalt ledarskap, goda relationer och samarbetsvilja mellan riksarkivet, länsstyrelsen, regionen och kommunen har det varit möjligt att arbeta fram lösningar för att säkerställa en verksamhet som har levererat hög kvalité till nytta för hela Sverige.

 

Riksarkivarie Karin Åström Iko besökte Sollefteå 2020-03-09 med anledningen av de hotade tjänsterna. Kommunledningen i Sollefteå hade ett mycket givande samtal med Åström Iko som förhoppningsvis kan bli grunden för någonting bra i Ramsele framåt. Vi är lösningsfokuserade och hoppas att vi tillsammans hittar goda och hållbara lösningar för såväl Ramsele som riksarkivet.


Riksarkivet finns i dagsläget på flera orter i Västernorrlands län. Det är viktigt att dessa orter inte ställs emot varandra utan att samtliga ges möjlighet att utvecklas för framtiden.

 

Vi vill med detta brev understryka vikten av den statliga närvaron i hela landet, vikten av att statliga arbetstillfällen inte enbart finns i städerna och vikten av att staten och riksarkivet tar vara på den kompetens och de arbetstillfällen som finns i Ramsele.

 

Med vänlig hälsning
Berit Högman, Landshövding i Västernorrlands län
Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland
Sara Nylund (S), 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen i Region Västernorrland
Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå
Malin Svanholm (S), kommunstyrelsen ordförande i Kramfors
Erik Lövgren (S), kommunstyrelsen ordförande i Ånge
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall
Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik
Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå
Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

Publicerad: 2020-03-26

Skribent:

Medborgarservice