Fritidsanläggningar viktiga för utvecklingen

Likt många kommuner står Sollefteå inför stora ekonomiska utmaningar. För att komma tillrätta med kommunens ekonomi startades en rad utredningsuppdrag under hösten däribland en översyn av kommunens fritidsanläggningar.

Uppdraget var en översyn av kommunens egna fritidsanläggningar samt stödet till anläggningar som drivs av föreningar. Som en del av uppdraget redovisades resultatet av översynen för att få politisk vägledning om frågan skulle utredas vidare.

 

Samhällsutvecklingsutskottet valde att inte fortsätta utredningen utan konstaterade att fritidsanläggningarna är en viktig del av den kommunala verksamheten.

 

Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen kommenterar,

 

- Det var väldigt nyttigt för oss i politiken att få ett grepp över vilka anläggningar vi har i kommunen och hur stödet till dessa ser ut. Det gjorde det också tydligt att de anläggningar vi har i kommunen är väldigt viktiga för förenings-, näringsliv, barn, ungdomar och för en levande landsbygd.

 

- Därför beslutade samhällsutvecklingsutskottet att inte gå vidare med några förslagen. Däremot vill vi tillsammans med föreningslivet ta fram ett strategiskt måldokument för hur våra fritidsanläggningar ska se ut även i framtiden.


Publicerad: 2019-10-16

Skribent:

Medborgarservice