Förtydligande gällande distansundervisning för barn och elever som reser

Sollefteå kommun agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten har gett om att undvika alla onödiga resor.

Tidigare i veckan beslutade Sollefteå kommun att elever som gör resor till områden där det pågår allmän smittspridning är välkommen tillbaka till klassrummet, förskolan och fritidshemmet 14 dagar efter avslutad resa. Under tiden kommer eleven att få fjärr- eller distansundervisning. Vårdnadshavaren ska meddela läraren när eleven är tillbaka.länk till annan webbplats

 

Vi har en samhällspridning i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om resan till storstäderna, till fjällanläggningen eller till andra platser där många människor träffas på samma plats från samma ort eller från olika delar av landet, är nödvändig att genomföra.


Får vi en geografisk spridning över större delar av landet riskerar vi att hamna i ett läge där resurser inom exempelvis hälso- och sjukvården är svåra att omfördela. Det är viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Behöver man hjälp lokalt ska man vara väl medveten om att det kan det finnas begränsat med resurser. Man bör också ha sett till att kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt utan att riskera att smitta

andra eller ha möjlighet till isolering, om man insjuknar vid besöksorten.


Finns det resor som är OK?

Detta är ett virus och det går inte att peka ut på en karta var man får och inte får resa. Däremot finns det resor som inte innebär ökad risk för smittspridning och som kan genomföras. En resa till en egen stuga där man enbart kommer att träffa och umgås med människor som man gör till vardags hemma innebär inte någon större smittorisk under förutsättning att alla är friska.


Rektorn har sista ordet

Det är rektorn som avgör om en resa innebär att eleven ska få fjärr- eller distansundervisning eller inte när eleven kommer hem. Det finns ingen kommunal överklagandeprocess.


Varför görs detta?

Detta görs för att minska risken för okontrollerad smittspridning i vår kommun. Just nu går mycket av arbetet ut på att minimera risker. Ungefär 1/3 av vår kommuns befolkning är över 65 år och lägg till att vi har många som tillhör riskgrupper av andra skäl.


En okontrollerad smittspridning skulle kunna leda till mycket negativa konsekvenser för våra verksamheter, kommuninvånare och samhälle i stort.

Vi har stor förståelse för att detta skapar känslor och ilska för att man inte får genomföra sin resa som planerat. Men för varje person som avstår att resa eller som minskar sina sociala kontakter så minskar risken.


Vi hoppas att detta har förtydligat om bakgrunden och varför beslutet har tagits.

Publicerad: 2020-03-27

Skribent:

Medborgarservice