Förberedelser inom skolan med anledning av Coronaviruset/Covid-19

Regeringen har gett kommunerna i uppdrag att påbörja förberedelserna för att införa fjärr- och distansundervisning inom grundskolan.

Även om vi hoppas att beslutet inte behöver fattas pågår vårt planeringsarbete för fullt.


Hur beslutet kommer att se ut, vilka stadier, åldrar eller hur beslutet kommer att vara utformat vet vi inte. Vid ett sådant beslut är Sollefteå kommuns ambition att skolplikten ska gälla genom att växla över till fjärr- och distansundervisning.

För att vara så förberedda som möjligt planerar vi utifrån att införa fjärr- och distansundervisning i årskurserna 4–9.


Lärare eller rektor kommer inom kort att vilja komma i kontakt med dig som vårdnadshavare angående förutsättningarna för fjärr- och distansundervisning i ert hushåll, tillexempel om ni har tillgång till internet hemma osv. För elever som inte har internet hemma kan analoga lösningar bli ett alternativ.


Era svar och medverkan kommer att vara avgörande för hur vi lyckas med vår planering. Vi har stor förståelse över att detta kommer att väcka en rad frågor som vi idag inte har svar på. Vår planering syftar till att kunna besvara frågor om beslutet tas att stänga skolor och införa distansundervisning.


Samhällsviktig verksamhet

En viktig del av det pågående planeringsarbetet är att säkerställa att vi kan erbjuda någon form av verksamhet till vårdnadshavare som jobbar inom samhällsviktig verksamhet. Med samhällsviktig verksamhet menas till exempel personal inom vård och omsorg, polis och räddningstjänst.


Hur denna kommer att se ut och exakt vilka som omfattas av begreppet samhällsviktig verksamhet kommer vi att återkomma om.


Ser över er planering

Vi vill också uppmana er att se över er planering och beredskap då beslut kan komma med mycket kort varsel. Beslut om att införa distansundervisning inom gymnasie- och vuxenskolan kom med 24-timmars varsel. Därför är det bra du som vårdnadshavare också har en planering.

 

Översättningar

Informationen finns översatt under fliken länkar.

Publicerad: 2020-03-20

Skribent:

Medborgarservice