Fel på fjärrstyning av gatu/vägbelysning

Vi har problem med fjärrstyrningen av gatu/vägbelysningen. Det innebär att lampor i vissa områden antingen inte lyser alls eller så lyser de på fel tider. Just nu jobbar entreprenören med att felsöka systemet och vi hoppas att det ska vara åtgärdat inom kort.

Övrig underhåll av gatlysen

Den senaste tiden har underhållet av gatlysen släpat efter. Detta har berott på ett antal större arbeten som påverkat möjligheten till normal underhåll och drift. Samt att en upphandling av ny entreprenör överklagades. Nu har domstolen dömt till kommunens fördel och den nya entreprenören har påbörjat sitt arbete med att beta av åtgärdslistan.

 

Felanmäl!

Vi är beroende av er för att veta om något inte fungerar som det ska. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan via länken nedan eller ladda ner appen ”felanmälan Sollefteå kommun”.

 

Felanmälan via webben, https://www.solleftea.se/kommunpolitik/dialogochsynpunkter/felanmalan.4.3f1e8b561379ce052e12d51.htmllänk till annan webbplats

Publicerad: 2019-09-13

Skribent:

Medborgarservice